O firmě

Home 9 O firmě

Intos, s.r.o.

Společnost INTOS s.r.o. byla založena v roce 1992. V roce 1996 se výroba přestěhoval do vlastního nově postaveného výrobního závodu v Raděticích u Milína, okr. Příbram.

Své postavení na trhu si společnost INTOS s.r.o. vybudovala velmi rychle díky své solidní pověsti, schopnosti adaptovat se na podmínky trhu a individuální potřeby zákazníků.

Díky dokonalému technickému řešení a kvalitě výroby využívají našich služeb jak velké a menší stavební firmy působící na českém trhu, tak individuální zákazníci a investoři.

V prosinci 2002 společnost otevřela nové obchodní středisko a vzorkovnu v Příbrami. V srpnu 2008 společnost Intos rozšířila svůj výrobní program o výrobu otvorových výplní z hliníku.

Základní informace

Obchodní jméno:
INTOS s.r.o.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze pod spis. zn. C 7366.

IČO: 45314519 / DIČ: CZ45314519

Sídlo společnosti:
Olbrachtova 1077/28, Praha 4 Krč,
tel./fax: 257 327 706, praha@intos-praha.cz

Obchodní středisko:
Špitálská 18, 261 01, Příbram,
tel./fax: 318 621 410, zmekova@intos-praha.cz

Výrobní závod:
Radětice 67, Radětice u Milína 262 31
tel./fax:318 691 526, vondrova@intos-praha.cz

Bankovní spojení:UniCredit Bank
Číslo účtu: 1332369001/2700

Vedení společnosti:

Jednatel společnosti: Otakar Podoba

Jednatel společnosti: Ing. František Frait