Výrobní závod Radětice

Home 9 Výrobní závod Radětice

Adresa:
Radětice 67, 262 31

Ing. Róbert Kakus
Jednatel společnosti
+420 733 126 873
email: kakus@intos-praha.cz

Miluše Pilátová
Obchodní referent:
+ 420 736 621 306
email: pilatova@intos-praha.cz

Miroslav Rak
Expedient
+420 736 621 312,
email: rak@intos-praha.cz

Libor Podrázský
Příprava výroby plast
+420 318 691 526
email: podrazsky@intos-praha.cz

Jiří Hrabák
Příprava výroby hliník
+420 736 621 307
email: hrabak@intos-praha.cz

Petr Jirotka
zpracování nabídek – hliník
+420 736 621 306
email: jirotka@intos-praha.cz

Lenka Kakusová
fakturace
+420 720 039 833
+420 736 621 303
email: kakusova@intos-praha.cz

Jana Štefanová
Referent nákupu
+420 736 621 303
+420 773 610 900
Email: stefanova@intos-praha.cz

Marek Šticha
Doprava IVECO
+420 736 621 311